De beste masterclasses

voor de financiële sector

Stacks Image 9

+31 (0)85-0091939
hallo@artofbanking.nl

Onze opleidingen worden gewaardeerd met een 8,9 op Springest. Neem contact met ons op voor incompany oplossingen.
 
 

Masterclass Complexe Bedrijfsstructuren

Datum: 29-06-2023 of 24-11-2023
Tijd: 09:00-12:00
Locatie: MS Teams
Investering: € 199,-
 
Organisaties willen graag weten met wie ze zaken doen. Voor meldingsplichtige instellingen gaat dat nog een stap verder. Zij zijn verplicht om de Ultimate Beneficial Owner (UBO of Pseudo-UBO) in kaart te brengen. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de complexe bedrijfsstructuren van een organisatie. Vaak hebben die complexe bedrijfsstructuren een legitieme reden, zoals het actief kunnen zijn op verschillende continenten. Maar soms worden onnodige complexe structuren opgezet met het doel de UBO en/of de werkelijke activiteiten van de organisatie verborgen te houden.

Inhoud
Tijdens de masterclass behandelen we de volgende thema’s:
 • Legitieme redenen voor complexe structuren.
 • Meest voorkomende complexe structuren.
 • Hoe criminele organisaties hun UBO en/of activiteiten verborgen houden.
 • Hoe een complexe structuur in kaart gebracht wordt.
 • Belastingoptimalisatie: slim of verwerpelijk?
 • De NGO als moreel dilemma.
 • Veel actuele praktijkcasuïstiek.

Niveau
Bachelor.

Lengte
3 uur.

Doelstelling
Na het volgen van deze masterclass kun je complexe bedrijfsstructuren in kaart brengen. Ook kun je het doel van complexe bedrijfsstructuren analyseren. Je weet daarbij of het doel legaal of illegaal is en kun je beargumenteren wanneer er sprake is van een grijs gebied.

Doelgroep
 • Deze training is interessant voor:
 • Compliance officers.
 • CDD analisten.
 • Juristen.
 • IT-specialisten.


Voorkennis
Je hebt minimaal basiskennis CDD.

Studiebelasting
3 uur.

Studiemateriaal
Al het materiaal is bij de prijs inbegrepen.

Kwalificaties
Je ontvangt een certificaat van deelname.

Inschrijven
 
 

Masterclass Transaction Monitoring

Datum: 22-06-2023 of 20-11-2023
Tijd: 09:00-12:00
Locatie: MS Teams
Investering: € 199,-
 
In de strijd tegen financiële criminaliteit is transaction monitoring een belangrijk onderdeel van het betaalproces geworden. Financiële instellingen brengen het betalingsverkeer in kaart en grijpen in bij verdachte transacties. In de praktijk blijkt dat een hele uitdaging. Hoe succesvol financiële instellingen zijn in het identificeren en elimineren van criminele transacties hangt af van verschillende succesfactoren. Zo leeft er bijvoorbeeld een hardnekkig misverstand dat alleen banken belast zijn met transaction monitoring, terwijl in werkelijkheid van alle meldingsplichtige instellingen verwacht wordt dat zij een actief transaction monitoring beleid hebben.

Inhoud
Tijdens de masterclass behandelen we de volgende thema’s:
 • Wat transaction monitoring is.
 • Wat transaction monitoring betekent voor jullie meldingsplichtige instelling.
 • Hoe transaction monitoring in het (bestaande) integriteit beleid past.
 • Welke verschillende veelvoorkomende verdachte scenario’s er zijn.
 • Wanneer een verdachte transactie leidt tot een event driven review (EDR).
 • Hoe een EDR uitgevoerd wordt.
 • Wat de kaders van de verschillende wetten zijn: Wwft, sanctiewet en AVG.
 • Veel actuele praktijkcasuïstiek.

Niveau
Bachelor

Lengte
3 uur.

Doelstelling
Na het volgen van deze masterclass kun je een transaction monitoring proces vormgeven binnen de kaders van de wet en jullie beleid. Je kunt verdachte transacties identificeren en analyseren.

Doelgroep
Deze training is interessant voor:
 • Compliance officers.
 • CDD analisten.
 • Juristen.
 • IT-specialisten.

Voorkennis
Je hebt minimaal basiskennis CDD.

Studiebelasting
3 uur.

Studiemateriaal
Al het materiaal is bij de prijs inbegrepen.

Kwalificaties
Je ontvangt een certificaat van deelname.

Inschrijven
 
 

Masterclass Soft Controls & Tone at the Top

Datum: 12-12-2023
Tijd: 14:00-17:00
Locatie: MS Teams
Investering: € 199,-
 
Naast hard controls wordt er binnen organisaties steeds vaker ingezet op soft controls. En bij het inzetten van soft-controls wordt meetbaarheid belangrijker. Voorheen werd voornamelijk gekeken of organisaties inzetten op soft controls, tegenwoordig moet het ook wat opleveren. En dat begint vaak bij de ‘tone at the top’. Pas als de directie waarden omarmt en ook uitdraagt, dan kunnen die waarden omgezet worden in normen en gedrag.

Inhoud
Tijdens de masterclass behandelen we de volgende thema’s:
 • Overzicht van gangbare soft controls
 • Verschil tussen soft en hard controls en het grijze gebied
 • De meetbaarheid en effectiviteit van soft controls.
 • Vertrouwen is goed, controle is beter?

Tijdens deze masterclass wordt er veel actuele praktijkcasuïstiek behandeld.

Niveau
Bachelor.

Lengte
3 uur.

Doelstelling
Na het volgen van deze masterclass kun je voor jouw organisatie de gewenste balans tussen hard en soft controls bepalen. Je weet op welk punt van de as tussen ‘vertrouwen’ en ‘controle’ voor jullie de sweet-spot zit.

Doelgroep
Deze training is interessant voor:
 • Directie en management
 • Compliance officers
 • HR-professionals
 • (Interne) opleiders

Voorkennis
Basiskennis van hard en soft controls.

Studiebelasting
3 uur.

Studiemateriaal
Al het materiaal is bij de prijs inbegrepen.

Kwalificaties
U ontvangt een certificaat van deelname.

Inschrijven
 
 

Masterclass Morele Dilemma’s

Datum: 28-09-2023
Tijd: 14:00-17:00
Locatie: MS Teams
Investering: € 199,-
 
Wat voor de één acceptabel is, is voor de ander verwerpelijk. Neem bijvoorbeeld thema’s ESG-beleid of belastingontwijking. Hoe ga je als organisatie nou om met deze morele dilemma’s? Organisaties zijn immers gebaat bij een eenduidige organisatiecultuur die herkenbaar is voor alle stakeholders. Tijdens deze workshop leer je hoe je morele dilemma’s bespreekbaar maakt met respect voor elkaars overtuigingen.

Inhoud
Tijdens de workshop behandelen we de volgende thema’s:
 • Morele dilemma’s herkennen en bespreekbaar maken
 • Identificeren wie er bij een dilemma betrokken zijn en wie moet beslissen.
 • Het verzamelen van informatie en argumenten.
 • Het onderbouwen van een risicogewogen conclusie.
 • Omgaan met organisatieovertuigingen die jij eigenlijk niet deelt.

Niveau
Nvt

Lengte
3 uur

Doelstelling
Je leert om je je morele standpunt te verdedigen in praktijksituaties met lastige ethische aspecten. Ook leer je hoe je om moet gaan met morele keuzes niet jouw voorkeur hebben.

Doelgroep
Professionals werkzaam in complexe diverse organisaties.

Voorkennis
Geen 

Studiebelasting
3 uur

Studiemateriaal
Al het materiaal is bij de prijs inbegrepen.

Kwalificaties
U ontvangt een certificaat van deelname

Inschrijven
 
 

Masterclass PSD II

Startdata: 25-05-2023 & 16-11-2023
Tijd: 13:30-17:00
Locatie: MS Teams
Investering: € 199,-
 
Sinds 19 februari 2019 is de Payment Service Directive 2 (PSD2) van kracht. PSD zorgt voor de regulering van betaaldiensten in de Europese Unie. Iedereen kan zonder enig onderscheid grensoverschrijdende betalingen doen. Middels PSD1 kregen ook niet-banken de mogelijkheid om (met vergunning) betaaldiensten aan te bieden. PSD2 is een vernieuwde Europese richtlijn voor betaaldiensten. Door deze nieuwe richtlijn kunnen houders van een betaalrekening ook andere dienstverleners dan de eigen bank toegang geven tot de betaalrekeningen.

Sinds oktober 2021 hebben PSD2 applicaties (Account information service providers en Payment initiation service providers) een verplichting om customer due diligence (CDD) uit te voeren.

Dit roept vragen op bij PSD2 applicaties, zoals:

 • Wat is customer due diligence? 
 • Wat betekent dit voor het bedrijf?
 • Hoe kan CDD worden toegepast in de bedrijfsprocessen?

Met behulp van deze training zullen onder andere deze vragen worden beantwoord.

Inhoud
Tijdens de training behandelen we de volgende thema’s:

 • PSD2
 • CDD/KYC
 • CDD verplichting voor PSD2 applicaties en de impact hiervan
 • Het toepassen van CDD voor PSD2 applicaties

Niveau
MBO+

Lengte
De training duurt een dagdeel

Doelstelling
Kennis van CDD en de wijze waarop CDD toegepast kan worden binnen een

Doelgroep
Deze training is interessant voor:
 • (Toekomstige) Account information service providers
 • (Toekomstige) Payment initiation service providers

Voorkennis
Niet vereist

Studiebelasting
Een dagdeel voor de training. Geen voorbereiding, behalve het invullen van een pre-questionnaire.

Studiemateriaal
Al het materiaal is bij de prijs inbegrepen.

Kwalificaties
U ontvangt een certificaat van deelname
 
 

Train de Trainer voor Compliance Professionals

Datum: 27-09-2023
Tijd: 14:00-17:00
Locatie: MS Teams
Investering: € 199,-
 
Het opleiden van collega's is erg nuttig en daarvoor hoeft niet altijd een extern opleidingsinstituut ingehuurd te worden. Jullie hebben zelf immers alle kennis en kennen de organisatiecultuur het beste. Toch gaat opleiden verder dan alleen het delen van kennis, vaardigheden of gedrag. Als je wil dat kennis dat jouw training of cursus echt beklijft, dan is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan didactiek, onderwijskunde en pedagogiek.

Inhoud
Tijdens de workshop behandelen we de volgende thema’s:
 • Het formuleren van leerdoelen en eventueel toestermen.
 • Het ontwerpen van een les.
 • Het combineren van verschillende lesvormen.
 • Het inzetten van energizers.
 • Het gebruik van multimedia.
 • Omgaan met weerstand.
 • Omgaan met niveauverschillen.

Tijdens deze workshop ontwerp je in groepsverband een korte les die jullie ook gaan verzorgen.

Niveau
Nvt

Lengte
3 uur

Doelstelling
Na het volgen van deze workshop kun je zelfstandig een training of cursus ontwerpen en verzorgen. Je weet daarbij het juiste niveau te raken en je bent voorbereid op weerstand.

Doelgroep
Deze training is interessant voor:
 • Compliance officers
 • HR-professionals
 • CDD quality assurance professionals
 • Interne opleiders

Voorkennis
Geen

Studiebelasting
3 uur

Studiemateriaal
Al het materiaal is bij de prijs inbegrepen.

Kwalificaties
U ontvangt een certificaat van deelname

Inschrijven


AoB CRKBO

Eaglelaan 174 | 8241 AP Lelystad | Nederland
085-0091939 | hallo@artofbanking.nl
KvK: 82233217
Algemene Voorwaarden | Privacy Statement | Examenreglement

🍪🍪🍪