Ethiek en Integriteit

Tijdens deze training staat integriteit centraal. De deelnemer krijgt inzicht in zijn of haar eigen gedrag en het gedrag en de cultuur van de organisatie.


Lees verder…

Financieel Modelleren in Excel : Bedrijfswaardering

Het waarderen van ondernemingen is vooruitkijken en is in hoge mate afhankelijk van de toekomstvisie omtrent groei, marges en risico’s. Als basis voor een bedrijfswaardering wordt veelal gebruik gemaakt van de jaarrekening. De jaarrekening geeft echter informatie over het verleden. Een financieel model waarin de jaarrekeningen over de afgelopen 3-5 jaar zijn opgenomen geeft inzicht in de ontwikkeling van de kerncijfers van een onderneming. Lees verder…

Financiële en strategische bedrijfssimulatie

Met behulp van de bordsimulatie (Simdustry © ) krijgt u op een intuïtieve manier diepgaand inzicht in de wijze waarop bedrijfsprocessen, marktomstandigheden, successen of verkeerde inschattingen hun weerslag krijgen in de jaarrekening. Tevens zult u ervaren dat tegenvallers kunnen leiden tot een verslechtering van de financiële gezondheid van een onderneming waardoor de oorspronkelijke strategie moet worden losgelaten en noodscenario’s bedacht. Lees verder…

Investeringsbeoordeling en bedrijfswaardering

Hoe creëert een ondernemer waarde voor kapitaalverschaffers? Op welke wijze kijken corporate finance afdelingen van banken en investeerders naar waarde? De beste methode om waarde te bepalen is die van de berekening van de netto contante waarde van de toekomstige kasstromen. Deze methode kan worden toegepast op de beoordeling van investeringsprojecten, maar ook om de waarde van een onderneming als geheel te bepalen. Dan spreken we over waardebepaling op basis van de discounted cash flow (DCF) methode. Lees verder…

Masterclass Instant Payments

Het is zover: betalingen worden 24/7 binnen 5 seconden afgewikkeld. Dat is een hele vooruitgang, want voorheen duurde het afwikkelen van een betaling nog een dag. En in het weekend gebeurt er helemaal niets. De manier waarop we ons betalingsverkeer organiseren, is ingrijpend!gewijzigd! Lees verder…

Op weg naar Basel IV?

Banken zijn geconfronteerd met een pakket aan maatregelen op het gebied van kapitaal en liquiditeit, met als doel om beter bestand te zijn tegen schokken in de markt (Basel III). De Financial Stability Board eist additionele kapitaalbuffers (TLAC/MREL) bovenop de reeds aangescherpte eisen. De BIS heeft in december 2017 nieuwe kapitaaleisen voor operationeel risico, kredieten en marktrisico aangekondigd welke vanaf 2022 worden ingevoerd. In de wandelgangen wordt dit Basel IV genoemd. Lees verder…

Persoonlijke effectiviteit en vitaal leiderschap

Meer werk met minder mensen. En dan ligt je werk ook nog eens onder het vergrootglas van de toezichthouder. Dat lijkt een weinig aantrekkelijke uitdaging. Maar ook jij hebt het in je om hierin een leidende rol te vervullen én dat te combineren met voldoende tijd en energie voor je privéleven.

Koerscoaching

Lees verder…

Wwft in één dag

kat-yukawa-754726-unsplash
Advocaten, ook voor PO-punten! Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Tijdes deze eendaagse training worden veel praktijkcases behandeld. De opzet is erg interactief. Van jou wordt een actieve deelname verwacht :) Lees verder…

Art of Banking is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut

Eaglelaan 174 | 8241 AP Lelystad

0320-263964 | hallo@artofbanking.nl

KvK: 39093740

Algemene Voorwaarden | Privacy Statement

Wij gebruiken cookies, maar alleen om de website optimaal te laten werken.