Financiële en strategische bedrijfssimulatie

Gedurende twee dagen ervaart u als deelnemer de complexiteit van strategische besluitvorming in een concurrerende en onzekere omgeving. U bestuurt in een team uw eigen productieonderneming in de vorm van een bordsimulatie. Ieder team ontwikkelt een bedrijfsstrategie en probeert deze uit te voeren gedurende meerdere jaren. Als team neemt u beslissingen omtrent R&D, investeringen in productielocaties en machines, werkkapitaal, productievolumes, marketing, prijsstelling van de geproduceerde goederen en financiën teneinde de gedefinieerde financiële en strategische doelen te realiseren.
.
Met behulp van de bordsimulatie (Simdustry ©) krijgt u op een intuïtieve manier diepgaand inzicht in de wijze waarop bedrijfsprocessen, marktomstandigheden, successen of verkeerde inschattingen hun weerslag krijgen in de jaarrekening. Tevens zult u ervaren dat tegenvallers kunnen leiden tot een verslechtering van de financiële gezondheid van een onderneming waardoor de oorspronkelijke strategie moet worden losgelaten en noodscenario’s bedacht moeten worden.

Doelstelling
U verdiept uw kennis omtrent:
  • Strategische besluitvorming in een veranderende concurrerende markt
  • De onlosmakelijke verbanden tussen bedrijfsstrategie en financiën
  • De interpretatieve en analyse van kasstroom overzichten, balansen en resultatenrekeningen, alsmede prestatie indicatoren

Inhoud
Ieder team bestuurt gedurende 4 simulatierondes (= 4 kalenderjaren) haar eigen onderneming in concurrentie met de andere teams die allen in dezelfde bedrijfstak opereren. De simulatierondes worden afgewisseld met sessies waarin de volgende onderwerpen worden besproken:
  • Strategisch en financieel management
  • De samenstellende delen van een jaarrekening
  • Financiele performance indicatoren (winst marges, ROA, ROE, operationele en financiële hefbomen)
  • Investeringsbeoordelingen en budgetteren

Doelgroep
Kredietbeoordelaars, financiële analisten, accounting professionals, business managers, project managers, niet-financiële professionals in leidinggevende posities, HR en IT professionals met beperkte financiële kennis die willen ervaren hoe het is een eigen bedrijf te besturen.

Duur
2 dagen

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Direct inschrijven?
Kijk op Springest voor ons actuele open aanbod.

Wij gebruiken cookies, maar alleen om de website optimaal te laten werken.