Leren doen we samen

Opleidingsinstituut voor het bank- en effectenbedrijf

Ons aanbod

De opleidingen van Art of Banking
Art of banking biedt verschillende opleidingen, trainingen en e-learnings aan. Scroll op je gemak door ons aanbod heen. Staat het product waarnaar je op zoek bent er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Als het om het bank- of effectenbedrijf gaat, kunnen wij altijd een op maat gemaakte opleiding, training of e-learning ontwikkelen.

Overigens is ons standaard aanbod ook niet bepaald standaard. Wij stemmen de inhoud altijd af op de klant en het niveau van de deelnemers. Neem bijvoorbeeld onze Algemene Opleiding Bankbedrijf. Gaan jullie IT-specialisten aan de slag bij ING? Dan zorgen wij ervoor dat ING centraal staat tijdens de opleiding. En met onze gerichte 'pre-training questionaire' stemmen we de inhoud verder af op het niveau en de voorkennis van de deelnemers.

Zo maken wij van elke opleiding, training of e-learning een feestje voor de deelnemers. En voor onszelf natuurlijk :)

Scroll op je gemakje naar beneden of ga snel naar de volgende opleiding:

Aandelenwaardering: multiples

In de financiële rapportages wordt de waarde van activa en passiva vastgesteld aan de hand van regels en conventies. De omvang van het eigen vermogen wordt kortweg bepaald door het gestort kapitaal, vrije en wettelijke reserves en gecorrigeerd voor ingekochte aandelen. Deze boekwaarde van het eigen vermogen is veelal niet gelijk aan de waarde die de beurs aan een aandeel toekent. Lees verder…

Algemene Opleiding Bankbedrijf

Je bent als professional werkzaam bij een bank. Dat betekent dat je steengoed bent in je vak, want banken nemen geen genoegen met de middenmoot. Maar omdat je als specialist zo gepassioneerd bent, mis je wellicht het bredere plaatje. Als jij op zoek bent naar een compleet beeld van het bankbedrijf, is dit de opleiding die je moet volgen. Lees verder…

Algemene Opleiding Effectenbedrijf

Wil je meer kennis en inzicht in het vermogensbeheer van banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders of verzekeraars? Dan is dit de opleiding die je moet volgen. na deze opleiding ben je bekend met de processen, producten en begrippen. Je weet waar de cijfers vandaan komen en begrijpt het beleggingsbeleid. Ook krijg je inzicht in het verband tussen de beleggingen enerzijds en de verplichtingen anderzijds. Lees verder…

Bank Risicomanagement Simulatie

Banken zijn complex en dienen aan steeds strengere regels te voldoen. Verschillende vormen van bancaire risico’s kunnen van invloed zijn op de solvabiliteit, liquiditeit en reputatie van de bank. In deze interactieve bank risicomanagement simulatie workshop wisselen plenaire discussies omtrent bancaire risico’s en online simulatierondes elkaar af. In teams formuleert u de strategie van uw gesimuleerde bank in een dynamische macro-economische omgeving in concurrentie met andere teams. Lees verder…

Bankieren: Prijzen van kredieten, kosten van kapitaal en Rarorac

Het vaststellen van het rentepercentage dat voor bankkrediet in rekening wordt gebracht is complex en hangt van vele factoren af. Niet alleen spelen het niveau en de vorm van de rente-termijnstructuur, de looptijd van een krediet, en het verwachte verlies op het krediet een rol. Ook de wijze waarop operationele kosten worden gealloceerd, funds transfer en liquiditeits transfer technieken, economic capital allocatie en rendementseisen zijn van invloed op de vaststelling van de rente op kredietproducten. Lees verder…

ESMA adviseren voor Wft Pensioen

Deze e-learning behandelt alleen de MiFID II / ESMA richtsnoeren die niet gedekt worden door de eindtermen van Wft Pensioen. Samen met je diploma Wft Vermogen voldoe je na het succesvol afronden van deze e-learning aantoonbaar aan de nieuwe MiFID II / ESMA eisen en mag je blijven adviseren over standaard beleggingsoplossingen. Schrijf je direct in of Lees verder…

ESMA Adviseren voor Wft Vermogen

Deze e-learning behandelt alleen de MiFID II / ESMA richtsnoeren die niet gedekt worden door de eindtermen van Wft Vermogen. Samen met je diploma Wft Vermogen voldoe je na het succesvol afronden van deze e-learning aantoonbaar aan de nieuwe MiFID II / ESMA eisen en mag je blijven adviseren over standaard beleggingsoplossingen. Schrijf je direct in of Lees verder…

ESMA informeren voor Wft Basis

Deze e-learning behandelt alleen de MiFID II / ESMA richtsnoeren die niet gedekt worden door de eindtermen van Wft Basis. Samen met je diploma Wft Basis voldoe je na het succesvol afronden van deze e-learning aantoonbaar aan de nieuwe MiFID II / ESMA eisen en mag je blijven informeren over standaard beleggingsoplossingen. Schrijf je direct in of Lees verder…

Ethiek en Integriteit

Tijdens deze training staat integriteit centraal. De deelnemer krijgt inzicht in zijn of haar eigen gedrag en het gedrag en de cultuur van de organisatie.


Lees verder…

Financieel modelleren in Excel : Bedrijfswaardering

Het waarderen van ondernemingen is vooruitkijken en is in hoge mate afhankelijk van de toekomstvisie omtrent groei, marges en risico’s. Als basis voor een bedrijfswaardering wordt veelal gebruik gemaakt van de jaarrekening. De jaarrekening geeft echter informatie over het verleden. Een financieel model waarin de jaarrekeningen over de afgelopen 3-5 jaar zijn opgenomen geeft inzicht in de ontwikkeling van de kerncijfers van een onderneming. Lees verder…

Financiële en strategische bedrijfssimulatie

Met behulp van de bordsimulatie (Simdustry © ) krijgt u op een intuïtieve manier diepgaand inzicht in de wijze waarop bedrijfsprocessen, marktomstandigheden, successen of verkeerde inschattingen hun weerslag krijgen in de jaarrekening. Tevens zult u ervaren dat tegenvallers kunnen leiden tot een verslechtering van de financiële gezondheid van een onderneming waardoor de oorspronkelijke strategie moet worden losgelaten en noodscenario’s bedacht. Lees verder…

Investeringsbeoordeling en bedrijfswaardering

Hoe creëert een ondernemer waarde voor kapitaalverschaffers? Op welke wijze kijken corporate finance afdelingen van banken en investeerders naar waarde? De beste methode om waarde te bepalen is die van de berekening van de netto contante waarde van de toekomstige kasstromen. Deze methode kan worden toegepast op de beoordeling van investeringsprojecten, maar ook om de waarde van een onderneming als geheel te bepalen. Dan spreken we over waardebepaling op basis van de discounted cash flow (DCF) methode. Lees verder…

Masterclass Instant Payments

Het is bijna zover: vanaf 2019 worden betalingen 24/7 binnen 5 seconden afgewikkeld. Dat is een hele vooruitgang, want nu duurt het afwikkelen van een betaling nog een dag. En in het weekend gebeurt er helemaal niets. De manier waarop we ons betalingsverkeer organiseren, wijzigt ingrijpend! Lees verder…

Op weg naar Basel IV?

Banken zijn geconfronteerd met een pakket aan maatregelen op het gebied van kapitaal en liquiditeit, met als doel om beter bestand te zijn tegen schokken in de markt (Basel III). De Financial Stability Board eist additionele kapitaalbuffers (TLAC/MREL) bovenop de reeds aangescherpte eisen. De BIS heeft in december 2017 nieuwe kapitaaleisen voor operationeel risico, kredieten en marktrisico aangekondigd welke vanaf 2022 worden ingevoerd. In de wandelgangen wordt dit Basel IV genoemd. Lees verder…

Art of Banking is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut

Eaglelaan 174 | 8241 AP Lelystad

0320-263964 | hallo@artofbanking.nl

KvK: 39093740

Algemene Voorwaarden | Privacy Statement

Wij gebruiken cookies, maar alleen om de website optimaal te laten werken.