Investeringsbeoordeling en bedrijfswaardering


Hoe creëert een ondernemer waarde voor kapitaalverschaffers? Op welke wijze kijken corporate finance afdelingen van banken en investeerders naar waarde? De beste methode om waarde te bepalen is die van de berekening van de netto contante waarde van de toekomstige kasstromen. Deze methode kan worden toegepast op de beoordeling van investeringsprojecten, maar ook om de waarde van een onderneming als geheel te bepalen. Dan spreken we over waardebepaling op basis van de discounted cash flow (DCF) methode.

De waarde van een investering of de waarde van de onderneming wordt bepaald door de toekomstige vrije kasstromen en het moment waarop deze naar verwachting gerealiseerd zullen worden. Dit impliceert dat waardering plaatsvindt op basis van verwachtingen en veronderstellingen. Tijdens deze cursus ervaart u dat een waardering van kasstromen geen exacte wetenschap is, maar financieel modelleren aan de hand van een consistente visie. De visie bepaalt de uiteindelijke waardebepaling.

Doelstelling
Na afloop van deze cursus heeft u een goed inzicht in de componenten van een investeringsbeoordeling en een DCF analyse. U kunt na afloop de kritische parameters beoordelen op hun realiteitsgehalte.

Inhoud
 • Beoordeling van investeringsvoorstellen: methodes en technieken. De voordelen van netto contante waarde berekeningen, de interpretatie van uitkomsten en de betekenis van internal rate of returns
 • Marktwaarde van het eigen vermogen en de marktwaarde van de gehele onderneming
 • Bespreking van componenten van een DCF analyse
 • Analyse van de verschillen tussen een kasstroomoverzicht en de kasstromen die in een DCF analyse gebruikt worden
 • Kwantificeren van de kostenvoet van het vreemde vermogen: risicovrije rentevoet, credit ratings en risico opslagen
 • Kwantificeren van de kostenvoet van het eigen vermogen en de invloed van de
 • Financiële hefboom hierop
 • De gemiddelde gewogen kostenvoet van het totale vermogen
 • De structuur van een DCF model, de bepaling van het aantal expliciete voorspel
 • Periodes, eindwaarde berekeningen, het nut van scenario en gevoeligheidsanalyses en
 • Impliciete multiples

Doelgroep
 • Controllers
 • Accountants
 • Treasurers
 • Financieel analisten.

Duur
1 dag

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Direct inschrijven?
Kijk op Springest voor ons actuele open aanbod.

Wij houden van 🍪