Bankieren: Prijzen van kredieten, kosten van kapitaal en Rarorac


Het vaststellen van het rentepercentage dat voor bankkrediet in rekening wordt gebracht is complex en hangt van vele factoren af. Niet alleen spelen het niveau en de vorm van de rente-termijnstructuur, de looptijd van een krediet, en het verwachte verlies op het krediet een rol. Ook de wijze waarop operationele kosten worden gealloceerd, funds transfer en liquiditeits transfer technieken, economic capital allocatie en rendementseisen zijn van invloed op de vaststelling van de rente op kredietproducten.

Tijdens deze cursus zullen de componenten die het rentetarief van een kredietproduct bepalen aan de orde komen. Het doel van de analyse is dat ieder product bijdraagt aan het naar risico gewogen rendement op het naar risico gewogen kapitaal (a RARORAC=risk adjusted return on risk adjusted capital) van een bank.

Doelstelling
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een beter begrip van en inzicht in:
 • De belangrijkste factoren die het rentetarief op een krediet bepalen
 • De invloed van liquiditeitseisen op rente marges
 • Kapitaaleisen en de wijze waarop kapitaal allocatie op basis van economisch kapitaal
 • Het Rarorac concept

Inhoud
 • Marktrentes en termijnstructuur
 • Monetair beleid
 • Economische indicatoren
 • Verwachte verliezen en kredietopslagen
 • Funds transfer pricing and liquidity transfer pricing
 • Economisch vs vereist kapitaal (Basel)
 • Rendementseisen
 • Rarorac

Doelgroep
 • Risk managers
 • Treasurers
 • Finance managers
 • Account managers
 • Controllers

Duur
1 dag

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Direct inschrijven?
Kijk op Springest voor ons actuele open aanbod.

Wij houden van 🍪