Bank Risicomanagement Simulatie


Banken zijn complex en dienen aan steeds strengere regels te voldoen. Verschillende vormen van bancaire risico’s kunnen van invloed zijn op de solvabiliteit, liquiditeit en reputatie van de bank. In deze interactieve bank risicomanagement simulatie workshop wisselen plenaire discussies omtrent bancaire risico’s en online simulatierondes elkaar af. In teams formuleert u de strategie van uw gesimuleerde bank in een dynamische macro-economische omgeving in concurrentie met andere teams.

Doelstelling
Na deze simulatie bent u in staat om:
De belangrijkste bancaire risico’s en de wijze waarop zij gemeten worden te benoemen
Uit te leggen hoe de bancaire risico’s met elkaar samenhangen
Het belang van een juiste balans tussen rendement en risico te begrijpen
Te beschrijven dat de steeds strengere eisen ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit in combinatie met de lage rente een drukkend effect hebben op de rentabiliteit van een bank
De hoofdlijnen van Basel III en het vervolg daarop te beschrijven

Inhoud
Bankbalansen en resultatenrekening
Bancaire risico’s: rente, liquiditeit, kosten, krediet- en kapitaalrisico’s
Basel kapitaal eisen en liquiditeitsstandaarden
Rendement op het eigen vermogen: marges, asset yields en leverage
Planning met inachtneming van kapitaal en liquiditeitseisen
3 Simulatierondes via een online bank simulatie programma

Doelgroep
  • Controllers
  • Accountants
  • Treasurers
  • Risk managers
  • Compliance officers
  • Internal auditors.

Duur
2 of 3 dagen

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Direct inschrijven?
Kijk op Springest voor ons actuele open aanbod.

Wij houden van 🍪