Financiële en Strategische Bedrijfssimulatie


Gedurende twee dagen ervaart u als deelnemer de complexiteit van strategische besluitvorming in een concurrerende en onzekere omgeving. U bestuurt in een team uw eigen productieonderneming in de vorm van een bordsimulatie. Ieder team ontwikkelt een bedrijfsstrategie en probeert deze uit te voeren gedurende meerdere jaren. Als team neemt u beslissingen omtrent R&D, investeringen in productielocaties en machines, werkkapitaal, productievolumes, marketing, prijsstelling van de geproduceerde goederen en financiën teneinde de gedefinieerde financiële en strategische doelen te realiseren.
.
Met behulp van de bordsimulatie (Simdustry ©) krijgt u op een intuïtieve manier diepgaand inzicht in de wijze waarop bedrijfsprocessen, marktomstandigheden, successen of verkeerde inschattingen hun weerslag krijgen in de jaarrekening. Tevens zult u ervaren dat tegenvallers kunnen leiden tot een verslechtering van de financiële gezondheid van een onderneming waardoor de oorspronkelijke strategie moet worden losgelaten en noodscenario’s bedacht moeten worden.

Doelstelling
U verdiept uw kennis omtrent:
 • Strategische besluitvorming in een veranderende concurrerende markt
 • De onlosmakelijke verbanden tussen bedrijfsstrategie en financiën
 • De interpretatie en analyse van kasstroom overzichten, balansen en resultatenrekeningen, alsmede prestatie indicatoren

Inhoud
Ieder team bestuurt gedurende 4 simulatierondes (= 4 kalenderjaren) haar eigen onderneming in concurrentie met de andere teams die allen in dezelfde bedrijfstak opereren. De simulatierondes worden afgewisseld met sessies waarin de volgende onderwerpen worden besproken:
 • Strategisch en financieel management
 • De samenstellende delen van een jaarrekening
 • Financiele performance indicatoren (winst marges, ROA, ROE, operationele en financiële hefbomen)
 • Investeringsbeoordelingen en budgetteren

Doelgroep
 • Kredietbeoordelaars
 • Financiële analisten
 • Accounting professionals
 • Business managers
 • Project managers
 • Niet-financiële professionals in leidinggevende posities
 • HR en IT professionals met beperkte financiële kennis die willen ervaren hoe het is een eigen bedrijf te besturen.

Duur
2 dagen

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Direct inschrijven?
Kijk op Springest voor ons actuele open aanbod.

Wij houden van 🍪