Aandelenwaardering: multiples


In de financiële rapportages wordt de waarde van activa en passiva vastgesteld aan de hand van regels en conventies. De omvang van het eigen vermogen wordt kortweg bepaald door het gestort kapitaal, vrije en wettelijke reserves en gecorrigeerd voor ingekochte aandelen. Deze boekwaarde van het eigen vermogen is veelal niet gelijk aan de waarde die de beurs aan een aandeel toekent.

Tijdens deze ééndaagse cursus worden de factoren besproken die van invloed zijn op de ontwikkeling van beurskoersen van aandelen en daarmee op de waardering van aandelen. Vervolgens wordt een aantal waarderingsmaatstaven (valuation multiples) gedefinieerd en geanalyseerd waarbij de voor- en nadelen van het gebruik en interpretatie expliciet aan de orde komen.

Doelstelling
Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat waardering multiples te berekenen, analyseren en interpreteren.

Programma
 • De boekwaarde van het eigen vermogen is veelal irrelevant voor investeerders
 • Identificatie van de factoren die van invloed zijn op de koersvorming van aandelen
 • Waarderingsmaatstaven: Koers/Boekwaarde, Koers/Winst, Dividend rendement, Enterprise value/Omzet, Enterprise value/EBIT(DA), cash flow yields, sector specifieke multiples
 • Berekening van historische en ‘forward’ multiples
 • Analyse van de voor- en nadelen
 • Opstellen waarderingsoverzichten en ‘football fields’
 • Cases

Doelgroep
 • Controllers
 • Accountants
 • Treasurers
 • Financiële analisten

Duur
1 dag

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Wij houden van 🍪