Op weg naar Basel IV?


Banken zijn geconfronteerd met een pakket aan maatregelen op het gebied van kapitaal en liquiditeit, met als doel om beter bestand te zijn tegen schokken in de markt (Basel III). De Financial Stability Board eist additionele kapitaalbuffers (TLAC/MREL) bovenop de reeds aangescherpte eisen. De BIS heeft in december 2017 nieuwe kapitaaleisen voor operationeel risico, kredieten en marktrisico aangekondigd welke vanaf 2022 worden ingevoerd. In de wandelgangen wordt dit Basel IV genoemd.

Daarnaast is binnen de Eurozone sinds november 2014 sprake van een geharmoniseerd toezicht door de ECB (SSM). Banken onderwerpen zichzelf aan stresstesten, maar dienen deze ook uit te voeren op verzoek van de EBA en de ECB. Indien niet langer levensvatbaar dienen banken geherkapitaliseerd c.q. geliquideerd te worden zonder dat de Staat direct opdraait voor de kosten en verliezen (SRM). Verliezen uit financiële instrumenten, waaronder kredieten, vormen de belangrijkste bron van potentiele verliezen voor een bank. De nieuwe verslagleggingsregels (IFRS 9) zullen ertoe leiden dat banken eerder verliezen moeten nemen.

De gevolgen van al deze nieuwe regels zijn significant omdat banken te maken krijgen met hogere risicomanagement kosten, hogere funding kosten en toenemende kapitaaleisen. Dit alles zal een drukkend effect hebben op de ROE van banken en kan leiden tot hogere kosten voor kredietvragers.

Doelstelling
Na afloop van deze cursus heeft u een goed beeld van de kapitaal- en liquiditeitseisen waaraan banken dienen te voldoen en de gevolgen daarvan voor banken.

Inhoud
 • De noodzaak van aanvullende kapitalen en liquiditeitseisen
 • Basel III kapitaaleisen: CET-1, AT1, T2
 • Kapitaalbuffers: capital conservation, MREL, systemic (TLAC), countercyclical, supervisory
 • Hogere risico wegingen (RWA) en risicomodellen
 • Liquiditeitsratio’s en eisen
 • SSM en SRM
 • IFRS 9
 • Het nut van stresstesting
 • Impact Basel op het rendement dat banken kunnen realiseren op het eigen vermogen
 • Welke problemen zijn opgelost en welke nieuwe problemen zijn juist gecreëerd door de alsmaar strengere kapitaal en liquiditeitseisen.

Doelgroep
 • Controllers
 • Accountants
 • Treasurers
 • Compliance officers
 • Asset liability managers
 • Financiële analisten
 • Risicomanagers

Duur
1 dag

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Direct inschrijven?
Kijk op Springest voor ons actuele open aanbod.

Wij houden van 🍪