Financieel Modelleren in Excel: Bedrijfswaardering


Het waarderen van ondernemingen is vooruitkijken en is in hoge mate afhankelijk van de toekomstvisie omtrent groei, marges en risico’s. Als basis voor een bedrijfswaardering wordt veelal gebruik gemaakt van de jaarrekening. De jaarrekening geeft echter informatie over het verleden. Een financieel model waarin de jaarrekeningen over de afgelopen 3-5 jaar zijn opgenomen geeft inzicht in de ontwikkeling van de kerncijfers van een onderneming: omzetgroei, brutomarges, kostendrijvers, operationele en nettowinst, werkkapitaal, investeringen, en vrije kasstromen. Aan de hand van een analyse van het verleden en een toekomstvisie kunnen consistente financiële projecties gemaakt worden, waarbij een naadloze koppeling tussen winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht gecreëerd wordt. Uit de financiële projecties kan een zogenaamd discounted cash flow (DCF) model opgesteld worden. DCF modellen worden in de praktijk veelvuldig gebruikt om de waarde van een onderneming te bepalen. Volgens deze waarderingsmethode bepaalt de som van de toekomstige kasstromen de waarde van de onderneming op basis van de in het model toegepaste toekomstvisie. Tijdens deze cursus zullen de deelnemers aan de slag gaan met een geïntegreerde casus in Excel.

Doelstelling
Na afloop van deze cursus bent u in staat een financieel model op te stellen waarin consistente financiële projecties van een onderneming opgesteld worden. Deze financiële projecties kunt u vertalen in een DCF analyse welke resulteert in een waardebepaling van een onderneming.

Inhoud
  • Structuur van het financiële model van de casus en analyse van de historische cijfers
  • Opstellen van consistente tabellen ten aanzien van autonome groei, marges, kostendrijvers, werkkapitaal, liquiditeiten en financieringsbehoeftes
  • Het opstellen van een kasstroomoverzicht vanuit de winst- en verliesrekening en de balans.
  • Het laten sluiten van de balans middels iteratieve berekeningen waarbij een r/c-faciliteit voorkomt dat de kaspositie negatief kan worden en automatisch de juiste financiële lasten berekend worden
  • Het maken van financiële projecties
  • Het integreren van een DCF-analyse in het financiële model
  • Methodes om de gemiddelde gewogen vermogensvoet van een onderneming te bepalen
  • Het toepassen van scenario en gevoeligheidsanalyses
  • Het vertalen van een DCF waardering in zogenaamde waarderings ‘multiples’ zoals koers-winstverhouding, en enterprise value gerelateerde multiples

Doelgroep
Controllers, accountants, bedrijfsadviseurs en financieel analisten. Vereiste voorkennis c.q vaardigheden: Excel en fundamentele kennis van bedrijfswaardering en discounted cash flows

Duur
1 dag

Interesse?
Neem contact met ons op via 0320-263964 of hallo@artofbanking.nl

Direct inschrijven?
Kijk op Springest voor ons actuele open aanbod.

Wij houden van 🍪