Ons aanbod


photo-1524178232363-1fb2b075b655
Bekijk hier ons actuele aanbod van trainingen. Sommige trainingen bieden wij als open training aan, maar de meeste trainingen betreffen incompany trainingen die wij verzorgd hebben.

Voel je dus vooral geïnspireerd door ons aanbod. Geïnspireerd om samen met ons de oplossing voor jullie leervraag te ontwikkelen.

Scroll naar beneden of ga snel naar de volgende opleiding:

Aandelenwaardering: multiples


In de financiële rapportages wordt de waarde van activa en passiva vastgesteld aan de hand van regels en conventies. De omvang van het eigen vermogen wordt kortweg bepaald door het gestort kapitaal, vrije en wettelijke reserves en gecorrigeerd voor ingekochte aandelen. Deze boekwaarde van het eigen vermogen is veelal niet gelijk aan de waarde die de beurs aan een aandeel toekent. Lees verder…

Algemene Opleiding Bankbedrijf


Je bent als professional werkzaam bij een bank. Dat betekent dat je steengoed bent in je vak, want banken nemen geen genoegen met de middenmoot. Maar omdat je als specialist zo gepassioneerd bent, mis je wellicht het bredere plaatje. Als jij op zoek bent naar een compleet beeld van het bankbedrijf, is dit de opleiding die je moet volgen.
Direct inschrijven of Lees verder…

Algemene Opleiding Effectenbedrijf


Wil je meer kennis en inzicht in het vermogensbeheer van banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders of verzekeraars? Dan is dit de opleiding die je moet volgen. na deze opleiding ben je bekend met de processen, producten en begrippen. Je weet waar de cijfers vandaan komen en begrijpt het beleggingsbeleid. Ook krijg je inzicht in het verband tussen de beleggingen enerzijds en de verplichtingen anderzijds.
Direct inschrijven of Lees verder…

AML & CDD in een dag


Advocaten, ook voor PO-punten! Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Tijdes deze eendaagse training worden veel praktijkcases behandeld. De opzet is erg interactief. Van jou wordt een actieve deelname verwacht :)
Direct inschrijven of Lees verder…

Bank Risicomanagement Simulatie


Banken zijn complex en dienen aan steeds strengere regels te voldoen. Verschillende vormen van bancaire risico’s kunnen van invloed zijn op de solvabiliteit, liquiditeit en reputatie van de bank. In deze interactieve bank risicomanagement simulatie workshop wisselen plenaire discussies omtrent bancaire risico’s en online simulatierondes elkaar af. In teams formuleert u de strategie van uw gesimuleerde bank in een dynamische macro-economische omgeving in concurrentie met andere teams. Lees verder…

Bankieren: Prijzen van kredieten, kosten van kapitaal en Rarorac


Het vaststellen van het rentepercentage dat voor bankkrediet in rekening wordt gebracht is complex en hangt van vele factoren af. Niet alleen spelen het niveau en de vorm van de rente-termijnstructuur, de looptijd van een krediet, en het verwachte verlies op het krediet een rol. Ook de wijze waarop operationele kosten worden gealloceerd, funds transfer en liquiditeits transfer technieken, economic capital allocatie en rendementseisen zijn van invloed op de vaststelling van de rente op kredietproducten. Lees verder…

ESMA Adviseren voor Wft Pensioen


Deze e-learning behandelt alleen de MiFID II / ESMA richtsnoeren die niet gedekt worden door de eindtermen van Wft Pensioen. Samen met je diploma Wft Vermogen voldoe je na het succesvol afronden van deze e-learning aantoonbaar aan de nieuwe MiFID II / ESMA eisen en mag je blijven adviseren over standaard beleggingsoplossingen.
Schrijf je direct in of Lees verder…

ESMA Adviseren voor Wft Vermogen


Deze e-learning behandelt alleen de MiFID II / ESMA richtsnoeren die niet gedekt worden door de eindtermen van Wft Vermogen. Samen met je diploma Wft Vermogen voldoe je na het succesvol afronden van deze e-learning aantoonbaar aan de nieuwe MiFID II / ESMA eisen en mag je blijven adviseren over standaard beleggingsoplossingen.
Direct inschrijven of Lees verder…

ESMA Informeren voor Wft Basis


Deze e-learning behandelt alleen de MiFID II / ESMA richtsnoeren die niet gedekt worden door de eindtermen van Wft Basis. Samen met je diploma Wft Basis voldoe je na het succesvol afronden van deze e-learning aantoonbaar aan de nieuwe MiFID II / ESMA eisen en mag je blijven informeren over standaard beleggingsoplossingen. Schrijf je direct in of Lees verder…

ESMA Institutioneel Adviseren Examentraining


Als jij adviseert over beleggen, dan is het belangrijk om aan te tonen dat je vakbekwaam bent. En als je professionele klanten adviseert, dan is het ESMA-programma van de VU je leidraad. Na het doorlopen van een e-learning moet je een examen afleggen en als je daarvoor slaagt, dan kun je jezelf inschrijven in het betreffende register van DSI. Vanaf dat moment bent je aantoonbaar vakbekwaam.

Een e-learning is voor veel mensen echter niet de ideale manier van leren. Er is weinig interactie en er is geen mogelijkheid tot het stellen van vragen. De feedback is erg beperkt. Bovendien is de e-learning in het Engels.

Ervaar jij dat ook? Dan is onze offline examentraining de manier om je succesvol voor te bereiden op het examen van de VU. Lees verder…

ESMA Institutioneel Informeren Examentraining


Als jij informeert over beleggen, dan is het belangrijk om aan te tonen dat je vakbekwaam bent. En als je professionele klanten informeert, dan is het ESMA-programma van de VU je leidraad. Na het doorlopen van een e-learning moet je een examen afleggen en als je daarvoor slaagt, dan kun je jezelf inschrijven in het betreffende register van DSI. Vanaf dat moment bent je aantoonbaar vakbekwaam.

Een e-learning is voor veel mensen echter niet de ideale manier van leren. Er is weinig interactie en er is geen mogelijkheid tot het stellen van vragen. De feedback is erg beperkt. Bovendien is de e-learning in het Engels.

Ervaar jij dat ook? Dan is onze offline examentraining de manier om je succesvol voor te bereiden op het examen van de VU. Lees verder…

ESMA Institutioneel voor CFA III & VBA Examentraining


Als jij adviseert over beleggen, dan is het belangrijk om aan te tonen dat je vakbekwaam bent. En als je professionele klanten adviseert, dan is het ESMA-programma van de VU je leidraad. Na het doorlopen van een e-learning moet je een examen afleggen en als je daarvoor slaagt, dan kun je jezelf inschrijven in het betreffende register van DSI. Vanaf dat moment bent je aantoonbaar vakbekwaam.

Een e-learning is voor veel mensen echter niet de ideale manier van leren. Er is weinig interactie en er is geen mogelijkheid tot het stellen van vragen. De feedback is erg beperkt. Bovendien is de e-learning in het Engels.

Ervaar jij dat ook? Dan is onze offline examentraining de manier om je succesvol voor te bereiden op het examen van de VU. Direct inschrijven of Lees verder…

Ethiek en Integriteit


Tijdens deze training staat integriteit centraal. De deelnemer krijgt inzicht in zijn of haar eigen gedrag en het gedrag en de cultuur van de organisatie.
Lees verder…

Financieel Modelleren in Excel : Bedrijfswaardering


Het waarderen van ondernemingen is vooruitkijken en is in hoge mate afhankelijk van de toekomstvisie omtrent groei, marges en risico’s. Als basis voor een bedrijfswaardering wordt veelal gebruik gemaakt van de jaarrekening. De jaarrekening geeft echter informatie over het verleden. Een financieel model waarin de jaarrekeningen over de afgelopen 3-5 jaar zijn opgenomen geeft inzicht in de ontwikkeling van de kerncijfers van een onderneming. Lees verder…

Financiële en Strategische Bedrijfssimulatie


Met behulp van de bordsimulatie (Simdustry © ) krijgt u op een intuïtieve manier diepgaand inzicht in de wijze waarop bedrijfsprocessen, marktomstandigheden, successen of verkeerde inschattingen hun weerslag krijgen in de jaarrekening. Tevens zult u ervaren dat tegenvallers kunnen leiden tot een verslechtering van de financiële gezondheid van een onderneming waardoor de oorspronkelijke strategie moet worden losgelaten en noodscenario’s bedacht. Lees verder…

Investeringsbeoordeling en bedrijfswaardering


Hoe creëert een ondernemer waarde voor kapitaalverschaffers? Op welke wijze kijken corporate finance afdelingen van banken en investeerders naar waarde? De beste methode om waarde te bepalen is die van de berekening van de netto contante waarde van de toekomstige kasstromen. Deze methode kan worden toegepast op de beoordeling van investeringsprojecten, maar ook om de waarde van een onderneming als geheel te bepalen. Dan spreken we over waardebepaling op basis van de discounted cash flow (DCF) methode. Lees verder…

Masterclass Instant Payments


Het is zover: betalingen worden 24/7 binnen 5 seconden afgewikkeld. Dat is een hele vooruitgang, want voorheen duurde het afwikkelen van een betaling nog een dag. En in het weekend gebeurt er helemaal niets. De manier waarop we ons betalingsverkeer organiseren, is ingrijpend!gewijzigd! Lees verder…

Op weg naar Basel IV?


Banken zijn geconfronteerd met een pakket aan maatregelen op het gebied van kapitaal en liquiditeit, met als doel om beter bestand te zijn tegen schokken in de markt (Basel III). De Financial Stability Board eist additionele kapitaalbuffers (TLAC/MREL) bovenop de reeds aangescherpte eisen. De BIS heeft in december 2017 nieuwe kapitaaleisen voor operationeel risico, kredieten en marktrisico aangekondigd welke vanaf 2022 worden ingevoerd. In de wandelgangen wordt dit Basel IV genoemd. Lees verder…

Persoonlijke effectiviteit en vitaal leiderschap


Meer werk met minder mensen. En dan ligt je werk ook nog eens onder het vergrootglas van de toezichthouder. Dat lijkt een weinig aantrekkelijke uitdaging. Maar ook jij hebt het in je om hierin een leidende rol te vervullen én dat te combineren met voldoende tijd en energie voor je privéleven. Direct inschrijven of Lees verder…

Wij houden van 🍪